FXTM

Tín hiệu Giao dịch FXTM

Việc nhận biết các Cơ hội Giao dịch
Đã trở nên Dễ dàng hơn

Tín hiệu Giao dịch FXTM được thiết kế để diễn giải biến động của các công cụ tài chính quan trọng dựa trên yếu tố bị ảnh hưởng nhất trong tất cả các yếu tố - GIÁ. Sử dụng các kịch bản biến động giá được thiết kế kỹ lưỡng và cẩn thận để nâng cao giao dịch của bạn trên các công cụ tài chính phổ biến.

Được phát triển bởi Trưởng phòng Đào tạo của FXTM, Tín hiệu Giao dịch FXTM đưa bạn đi trước một bước. Tận dụng cơ hội để nâng cao chiến lược và khả năng tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của bạn.

Tại sao nên Chọn Tín hiệu Giao dịch FXTM?

biểu tượng
14 Công cụ Tài chính

8 cặp tiền tệ, 3 hàng hóa, 3 chỉ báo thị trường.

biểu tượng
3 Chỉ báo Kỹ thuật Phổ biến

Cung cấp quan điểm bổ sung về biến động giá.

biểu tượng
4 Mức Chốt lãi

Khuyến khích bạn chốt lãi tiềm năng.

biểu tượng
2 Kịch bản

Kịch bản chắc chắn nhất và kịch bản thay thế.

biểu tượng
2 lần Cập nhật Hàng ngày

Thông tin mới được công bố trước khi mở phiên giao dịch tại EU và Mỹ.

biểu tượng
Mức cắt lỗ Bảo vệ

Để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn của bạn.

Khám phá Nhiều Cơ hội với Tín hiệu Giao dịch FXTM

tín hiệu

  • Đăng ký hoặc Đăng nhập MyFXTM.
  • Phân tích các kịch bản, biểu đồ hành động giá và các dự báo bổ sung.
  • Lập chiến lược theo hồ sơ rủi ro và phong cách giao dịch của bạn.
  • Hoạch định các giao dịch của bạn một cách tự tin sử dụng các mức lãi, mức dừng lỗ bảo vệ.
  • Mua hoặc Bán để thúc đẩy tiềm năng lợi nhuận của bạn lên mức tối đa!
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).